Level Energy img_logo.gif, 3,9kB

kdo jsme

O NÁS

Strategie vedení společnosti je maximálně uspokojit zákazníka v jeho požadavcích při výběru
z nabízených služeb v odvětví energetika. Současně chceme dlouhodobě obstát v oblasti dodávek elektřiny a návrhů řešení, jejichž cílem je dosažení maximálních úspor na poplatcích za média.
Naše přednosti ověří zákazník například formou odborného poradenství a spoluprací s námi
na jednotlivých projektech.

Významnou službou je nabídka komplexní obslužnosti a provozování energetiky ve velkých administrativních respektive obchodních centrech. Zde dokážeme zvýšit výnosy
ve prospěch majitele objektu a snížit poplatky za média nájemcům. Samozřejmostí je úplný servis zaměřený na optimalizaci odběrů, dokonalý systém měření a regulace, vyhodnocování naměřených veličin, vystavení podkladů pro fakturaci apod. uvnitř centra. Veškeré služby zajišťuje tým zkušených spolupracovníků. U nás je na prvním místě vždy zákazník a jeho požadavky.

Velké úsilí věnujeme projektům a následné instalaci alternativních zdrojů energie v objektech zákazníků, kteří žádají částečnou nebo úplnou energetickou nezávislost na provozovateli energetické soustavy…

Licence na obchod s elektřinou zde

Licence na distribuci elektřiny zde

Licence na obchod s plynem zde

PRODUKTY a SLUŽBY

Provozování obchodních a administrativních center

Provozování obchodních a administrativních center

Rozbalit
Obchod s eletřinou

Obchod s elektřinou

Rozbalit
Provozování obchodních a administrativních center

Energetické audity a kontroly

Rozbalit
Služby v oboru elektro (NN, VN)

Termovizní měření

Rozbalit
Služby v oboru elektro (NN, VN)

Služby v oboru elektro (NN, VN)

Rozbalit
Facility

Facility a property management

Rozbalit

Ke stažení

Sběrnice M-Bus


M-Bus je velmi často používanou sběrnicí v aplikacích dálkového měření a sběru dat. Rozhraním M-Bus jsou v současné době již standardně vybavovány měřiče odebraného tepla, vodoměry a jiná měřidla odebraného média či energie. Rozšíření sběrnice M-Bus napomohla její snadná instalace – postačí dva vodiče, po kterých je přístroj většinou i napájen. Následující příspěvek pojednává o základních vlastnostech této sběrnice.

Fyzická vrstva M-Busu pracuje zajímavým způsobem. Jak již bylo řečeno, využívá dvouvodičové vedení, které slouží i k napájení. Podřízení účastníci (slave) se na tuto dvouvodičovou sběrnici připojují paralelně. Ke komunikaci z nadřízené jednotky (master) do jednotek slave je využita modulace napětí na sběrnici.

MBUS
Základní vlastnosti sběrnice M-Bus

Používá se dvojúrovňová amplitudová modulace, ve které logická jednička odpovídá jmenovitému napětí 36 V na sběrnici a při vysílání logické nuly snižuje nadřízená jednotka napětí na sběrnici o 12 V. Zbytkové napětí 24 V na sběrnici vždy zůstává, protože sběrnice slouží i k napájení podřízených jednotek. Podřízené jednotky používají k vyslání odpovědi modulaci procházejícího napájecího proudu. Logická nula je reprezentována aktuálním procházejícím proudem, při vysílání logické jedničky zvyšuje jednotka slave svůj napájecí proud o 11 až 22 mA.
Princip

Základní vlastnosti sběrnice M-Bus

Linková vrstva M-Busu využívá asynchronní sériový přenos. Standardizováno je osmibitové slovo s lichou paritou a jedním stopbitem. Provoz na sběrnici tedy lze velmi jednoduše monitorovat pomocí převodníku M-Bus/RS-232 a běžného terminálového programu. M-Bus používá několik druhů telegramů s pevně stanovenou strukturou, které si vyměňuje master sítě s podřízenými jednotkami slave. Spolu s primární adresací a možností dělit adresový prostor na zóny je tak linkovou a aplikační vrstvou definován poměrně komplikovaný systém, který si naneštěstí někteří výrobci jednotek pro M-Bus různě zjednodušují a způsobují tak nečekané nekompatibility.

Rozšířená adresace sekundární adresou, která může být tvořena např. výrobním číslem jednotky, se v praxi téměř nepoužívá. Nevyužívají se ani možnosti správcovské vrstvy, která by měla umožnit např. komunikovat s každou jednotkou různou komunikační rychlostí. Z výše uvedeného je zřejmé, že konstrukce komunikačních jednotek pro M-Bus není úplně triviální. Poměrně rozšířené jsou převodníky M-Bus/RS-232 a opakovače (repeater) pracující na fyzické vrstvě M-Busu. Komunikační jednotky, které umějí pracovat i na vyšších vrstvách, jsou již vzácnější. Příkladem může být adaptér sběrnice M-Bus Westermo AD-01, který kromě funkce převodníku a opakovače může pracovat jako zónový řadič. Znamená to, že má v M-Busu vlastní adresu a umí přijímat příkazy např. pro připojení a odpojení svěřené zóny od sběrnice. Schopnost pracovat na vyšší vrstvě může zužitkovat i ve funkci převodníku, např. k dálkovému hlášení nestandardních stavů sběrnice (podpětí, zkrat). Umí pracovat i ve správcovské vrstvě, umožňuje přizpůsobení komunikační rychlosti jednotkám na sběrnici (autobaud).