Naše služby

Lokální distribuční síť

Lokální distribuční síť je soustava sloužící pro distribuci elektrické energie ze soustavy nadřazeného distributora. LDS zajišťuje dodávky elektrické energie koncovému odběrateli a jeho připojení k elektrizační soustavě.

Úspora nákladů

úspora investičních nákladů na vybudování energetické infrastruktury

Bez starostí

přenesení veškeré legislativní a administrativní práce spojené se správou a provozem  LDS na naši společnost

Zajištěný servis

zajištěný servis a služby při provozování, připojování a obsluze zákazníků v LDS

Levnější elektřina

možnost získat levnější cenu za elektřinu a plyn

O společnosti

Pro koho je LDS vhodná?

Chcete při realizaci developerského projektu uspořit přímé investici za připojení do distribuční soustavy?

Zajímá vás možnost získat prostředky za prodej nebo pronájem vaší energetické infrastruktury včetně LDS?

Chcete optimalizovat vlastní nákup silové složky elektřiny nebo tarify odběratelů jednotlivých odběrných míst v rámci vaší LDS?

Všeobecné info

Jak LDS vznikne


Licencovanou distribuční společností tzv. smlouvou o vymezení území pro distribuci. Poté distributor investuje do výstavby nové distribuční sítě (případně odkoupí či pronajme stávající). Distributor poté zodpovídá na daném území za distribuci elektřiny a připojení nových zákazníků, a to v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Krok 1

Pomůžeme vám nastavit parametry LDS tak, aby to ekonomicky dávalo smysl

Při správném nastavení dokáží výnosy z distribučních poplatků pokrýt počáteční investici již do 1 roku od zřízení. Finální cena elektřiny přitom pro konečného odběratele zůstává levnější než při odběru ze sítě. Pomůžeme vám celý systém nastavit tak, aby byl ekonomicky co nejefektivnější.

Krok 2

Zastoupíme vás v licenčním řízení u Energetického regulačního úřadu

Provoz LDS vyžaduje dle Energetického zákona licenci na distribuci elektřiny. Díky našim zkušenostem pro vás licenci získáme v nejkratším možném čase.

Krok 3

Pomůžeme vám smluvně nastavit vztahy s provozovatelem regionální distribuční soustavy (RDS).

Provozovatelé RDS  často považují připojování lokálních distribučních soustav za problematické z různých důvodu, zejména pro nedostatek kapacity RDS. Jsme připraveni vás zastoupit u jednání s provozovatelem RDS, při nastavení smluvních vztahů s nim i v případném sporném řízení.

Krok 4

Pomůžeme vám s administrací vykazování vůči operátorovi trhu

Aby vám mohly být správně vypláceny ceny spojené s provozem LDS, stanovuje Energetický zákon a jeho prováděcí vyhlášky vykazovací povinnosti držitele licence vůči operátorovi trhu. Pomůžeme vám se s těmito povinnostmi vypořádat a v případě potřeby vás zastoupíme i ve sporném řízení s operátorem trhu.

Krok 5

Pomůžeme vám sestavit řídicí dokumenty pro provozování distribuční soustavy

Provozovatel LDS by měl vypracovat Pravidla provozování distribuční soustavy i další dokumenty jako je například havarijní plán. Jsme připraveni vám k tomuto poskytnout právní podporu.

Krok 6

Připravíme smluvní dokumentaci k zajištění služeb a činností v LDS

Ve vztahu k uživatelům využívajícím služeb vaší distribuční soustavy vám připravíme smluvní dokumentaci k zajištění služeb LDS, popřípadě smluvní dokumentaci k provozu a údržbě elektrických přípojek na vymezeném území LDS.

Napište nám

Jsme připraveni vám pomoci ještě dnes!

profesionální a individuální přístup spolu s optimalizacemi nákladů a činností

Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close Cookie Preference Manager
Nastavení cookie
Kliknutím na „Přijmout všechny“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našeho marketingového úsilí.More info
Nezbytně nutné (vždy aktivní)
Soubory cookie potřebné k aktivaci základní funkčnosti webu.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.